• Γλώσσα:

  • gr

Ιστορικό

 

Νομικό πλαίσιο
Το Γηροκομείο Χίου “Ζωρζής Γ.Μιχαληνός” είναι κοινωφελές ίδρυμα κληροδότημα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.


Ιστορικό Ιδρύματος
Συστήθηκε σε ίδρυμα για την περίθαλψη ηλικιωμένων με τη εν Λονδίνο συντασσόμενη διαθήκη του Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού το 1932, η οποία κυρώθηκε έγκυρη με τη 31/07/1942 απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου του Λονδίνου.

 

Σκοπός ιδρύματος
Σκοπός του ιδρύματος βάση του καταστατικού είναι: «Η στέγαση, συντήρηση και περίθαλψη γερόντων αμφοτέρων των φύλων».

 

Οργανισμός
Ο οργανισμός του ιδρύματος με την επωνυμία “Γηροκομείο Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού” κυρώθηκε στις 30/06/1950. Το καταστατικό αυτού δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 24/07/1950
(ΦΕΚ.159/Τ.Α’).

Γηροκομείο Χίου "Ζωρζή Γ.Μιχαληνού",Μιχαληνού 1, Κάμπος - Χίος, Τηλ:2271023266, 2271081294, 6972177921 email: girokomeio@yahoo.com