• Γλώσσα:

 • gr

Ανθρώπινο δυναμικό

 
Διοικητικό Συμβούλιο:

Το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές συμβούλιο αποτελούμενο από:
 • Τον εκαστοτε Πρόεδρο Πρωτοδικών Χίου.
 • Τον εκαστοτε Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χίου.
 • Δύο εκπροσώπους της “εν Λονδίνω Επιτροπής των Χιακών Φιλανθρωπικών καταστημάτων”.
 • Ένα μέλος – εκπρόσωπος της Xιακής Αδελφότητος Αττικοβοιωτίας “Ο ΚΟΡΑΗΣ”.


Υπαλληλικό προσωπικό:

Στο ίδρυμα εργάζονται οι εξής ειδικότητες υπαλλήλων:

 • Διευθυντής Γραμματέας
 • Λογιστής
 • Νοσηλευτές
 • Μάγειρας
 • Καθαρίστριες
 • Πλύντρια

 

Γηροκομείο Χίου "Ζωρζή Γ.Μιχαληνού",Μιχαληνού 1, Κάμπος - Χίος, Τηλ:2271023266, 2271081294, 6972177921 email: girokomeio@yahoo.com